Op weg naar Kerstmis

In de Adventstijd bereiden we ons voor op het geboortefeest van Jezus Christus. Wij doen dat lezend uit de Schrift, zingend, biddend en overwegend. Ook een beeldmeditatie maakt er deel van uit.
Om in de adventssfeer te komen, zingen ‘onze jonge zusters uit Indonesië’ aan het begin en einde van elke viering adventsliederen.
Iedereen die met ons mee wil vieren is van harte welkom. De vieringen beginnen om 18.30 uur en duren ongeveer een half uur.

Zusters Franciscanessen
Gravenallee 30
7591 PE Denekamp

Op weg naar Kerstmis