Hoe het begon

Het was 25 november 1869 toen Moeder Anselma Bopp en Gerhard Dall een nieuwe zustercongregatie oprichtten in het Duitse dorp Thuine. De zuster en de pastoor wilden zich inzetten voor de arme en behoeftige bevolking. Rond 1875 ontstond er in Duitsland een ‘Kulturkampf’. De rijkskanselier beschouwde de katholieke kerk als gevaar. Moeder Anselma vertrok uit voorzorg met haar zusters naar een dorp aan de Nederlands-Duitse grens. Het klooster in Denekamp was een feit.

Zusters van Denekamp
Zusters van Denekamp

Van zustergemeenschap tot belangrijke organisatie

Het eenvoudige begin van 1875 groeit uit tot een groot werk ten dienste van de kerk, zieken en bejaarden, kinderen in internaten en scholen én verschillende parochies. De zusters verrichten veel sociaal, maatschappelijk en pastoraal werk. Een aantal van hen richtten zelfs een aantal zorginstellingen op. In de loop van de jaren zijn deze instellingen - als gevolg van de vergrijzing - overdragen aan de kerk en de maatschappij.

OOK ACTIEF IN HET BUITENLAND

Niet alleen in Nederland maakten de Denekampse zusters wat los. In 1932 vertrokken vier van hen naar Indonesië. Ze zorgden voor de zieken en weeskinderen, verbeterden het onderwijs en hielpen in het pastoraat. Vandaag de dag is het uitgegroeid tot een bloeiende gemeenschap… met inmiddels 270 zusters! Ook in Tanzania schoten drie zusters te hulp. Van 1960 tot 2004 verleenden ze zorg aan de armsten der armen, in ziekenzorg en onderwijs. Na 45 jaar droegen ze hun taak over aan het bisdom Mbeya, aan diocesane en Indiase Zusters.

Zusters van Denekamp